Počela realizacija projekta „Za našu bolju budućnost“!

Zavod Krog iz Slovenije u partnerstvu s Udruženjem “Medica” iz Zenice i Centrom za edukaciju i istraživanje Nahla iz Sarajeva počeo je s realizacijom projekta „Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija. Projekt će se realizirati u deset kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine, od marta 2021. do novembra 2023. godine.
Glavni cilj projekta je podizanje svijesti i edukacija žena i djece o njihovim pravima te njihovo osnaživanje za aktivno učešće u promociji principa nenasilja i zaštite prava u njihovim zajednicama. Projekt se sastoji od tri međusobno povezane i dopunjujuće komponente usmjerene na jačanje kapaciteta žena, djece i predstavnika/predstavnica multi-sektorskih mehanizama zaštite, a projektnim aktivnostima bit će obuhvaćeno ukupno 1200 osoba iz svih deset kantona. Kako bi se postigli željeni rezultati koji doprinose eliminaciji nasilja i jačanju demokratskih praksi, Udruženje „Medica“ Zenica i Centar za edukaciju i istraživanje Nahla u saradnji sa Zavodom Krog u narednom periodu će intenzivno sarađivati s nadležnim ministarstvima obrazovanja, multisektorskim mehanizmima zaštite te organizacijama civilnog društva i medijima u navedenim kantonima.
U okviru prve komponente projekta, projektni partneri će na osnovu dugogodišnjeg iskustva, ekspertize i prakse osnažiti kapacitete i educirati 20 žena i 30 djece da postanu vršnjački edukatori i edukatorice u oblasti zaštite prava žena i djece. Odabir učesnika i učesnica edukacija, kao i realizacija aktivnosti, radit će se u uskoj saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima obrazovanja, osnovnim školama i nevladinim organizacijama.
Druga komponenta se fokusira na prenos znanja i vještina vršnjačkih edukatora i edukatorica. Oni će održati sesije o podizanju svijesti svojim vršnjacima i vršnjakinjama u osnovnim školama i nevladinim organizacijama – preko 400 djece i 200 žena. Pored toga, projektni partneri će izraditi Online modul edukacije o ženskim i dječijim pravima, koji će se koristiti u školama i nevladinim organizacijama tokom i nakon završetka projekta – preko 400 djece i 100 žena.
Treća komponenta projekta je usmjerena na jačanje kapaciteta 50 predstavnika i predstavnica multisektorskih mehanizama zaštite (policija, centri za socijalni rad, pravosudne institucije, zdravstvene institucije, nevladine ogranizacije, mediji itd.) s ciljem pokretanja inicijativa za pozitivne promjene u oblasti prava žena i djece u njihovim institucijama i lokalnim zajednicama.
Ukupna vrijednost projekta je 215.423.00 eura, od čega je Evropska unija osigurala 187.095,00 eura bespovratnih sredstava.
(nahla.ba)