PodCAT sa Malikom: Mladi vijećnici Vitez (VIDEO)

Gosti nove epizode PodCAT-a sa Malikom bili su mladi vijećnici iz Viteza, Anamarija Omazić i Ekrem Sarajlić.

U novoj epizodi mladi vijećnici su sa Malikom razgovarali o prilikama mladih u Vitezu, djelovanju mladih vijećnika unutar OV te o najbitnijim pitanjima koja se tiču mladih ljudi. Vijećnici su također sa Malikom razgovarali o vijećničkim inicijativama te o omladinskom i političkom aktivizmu u Vitezu, cijelu epizodu pogledajte u prilogu.
Ovu epizodu “PodCAT-a sa Malikom”, CAT Bosna i Hercegovina realizuje u suradnji sa Fondacija Boris Divković Sarajevo i Perpetuum Mobile Banja Luka.