Posao: Projektni koordinator/ica u Atlantskoj inicijativi

Atlantska inicijativa obajvljuje poziv za popunjavanje radnog mjesta Projektni koordinator/ica sa punim radnim vremenom (40 sati sedmično) na projektu “Jačanja strateške komunikacije i profesionalnih kapaciteta za prevenciju radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma”. Projekt je fokusiran na minimiziranje rizika od nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode do terorizma u lokalnim zajednicama.

Projektni/a koordinator/ica će obavljati sljedeće zadatke:

 • Koordinacija, planiranje i supervizija implementacije projekta (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; upravljanje projektnim budžetom; angažovanje i rad sa projektnim saradnicima i partnerima; monitoring i evalucija projektnih aktivnosti i programa u cjelini; izvještavanje prema donatorima i menadžmentu)
 • Monitoring i evaluacija implementacije ciljeva projekta i ostvarenja planiranih rezultata
 • Rad sa međunarodnim i lokalnim saradnicima na projektu
 • Organizacija studijskih putovanja u inostranstvu
 • Saradnja sa trećim licima koja učestvuju na projeku kao projektni partneri/ce, eksperti/ce, konsultanti/ce, ili u nekom drugom svojstvu
 • Pripremanje, koordinacija i pisanje narativnog programskog izvještaja za donatore
 • Planiranje i implementacija budžeta na projektu kojeg projektni/a koordinator/ica implementira
 • Drugi zadaci po potrebi

Potrebno iskustvo i vještine:

 • Završen studij u oblastima: političke nauke, društvene nauke, pravo, javna uprava, međunarodni odnosi i slično. Završen magistarski studij je prednost.
 • Minimalno 5 godina relevatnog radnog iskustva u projektnom menadžmentu
 • Praćenje i poznavanje političke situacije i aktualnih dešavanja na društveno-političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i regionu
 • Prethodno iskustvo pisanja projektnih izvještaja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika je obavezno
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH

Svi kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biti će obaviješteni o terminu za intervju u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

Grad: Sarajevo

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Početak radnog angažmana: 01.04.2022. godine

Aplikacija treba da sadrži:    

 • CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno)

Konkurs ostaje otvoren sedam dana nakon objavljivanja.

Prijave se dostavljaju putem e-mail adrese atlantska.inicijativa@gmail.com do 14.03.2022. godine

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.