Postoji li korporativno volontiranje u BiH?

Poznato je da u Bosni i Hercegovini postoje društveno odgovorne kompanije. Međutim, pitanje je postoje li kompanije koje sistemski omogućavaju svojim zaposlenicima volonterski angažman za dobrobit zajednice u toku radnog vremena?
Ilustracija
Upravo takva praksa predstavlja korporativno volontiranje. U Evropi i svijetu je vrlo priznata, kako od društva tako i od vlasti, kroz osiguravanje određenih beneficija tim kompanijama. Bosna i Hercegovina nema u potpunosti sistemski prepoznato korporativno volontiranje u zakonskim i podzakonskim aktima. U Članu 9. Zakona o volontiranju Republike Srpske prepoznato je korporativno volontiranje, dok u druge dvije administrativne jedinice ne postoji takva praksa. Međutim ne postoje ni prepreke za provođenje korporativnog volontiranja u BiH, pa tako imamo i pozitivne primjere među kompanijama koje u internim pravilnicima imaju sistemski uređeno korporativno volontiranje. Kakva je trenutna zakonska legislativa po ovom pitanju u BiH možete saznati u interaktivnoj infografici na linku www.volontiraj.ba/infografika. Na ovoj infografici moguće je pronaći i definiciju korporativnog volontiranja, primjere iz prakse, prednosti za kompanije, zaposlenike i društvo, te druge korisne informacije poput smjernica kako urediti korporativno volontiranje u svojoj kompaniji.
Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH i uz finansijsku podršku Evropske unije od 2019. godine provodi projekat „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH“ u okviru kojeg je razvijana i online platforma za sistemsku podršku korporativnom volontiranju www.volontiraj.ba. Na ovoj platformi kompanije iz BiH mogu pronaći aktivne projekte kojima je potrebna podrška korporativnih volontera i vrlo jednostavno pridružiti se tim projektima i na taj način doprinijeti zajednici. Korporativni volonteri, putem platforme, do sada su pružili podršku u 8 projekata i za to vrijeme investirali preko 80 sati svog rada.
Pored konkretne pomoći i doprinosa društvu, prednosti korporativnog volontiranja za kompanije ogledaju se i u jačanju reputacije kompanije, izgradnje povjerenja između zajednice i kompanije, poticanje drugih kompanija za doprinos u rješavanju zajedničkih problema, ali i povećanje timskog rada i zadovoljstva zaposlenika.
Institut za razvoj mladih KULT poziva sve zainteresirane privredne subjekte da se besplatno registruju na online platformi www.volontiraj.ba i tako se pridruže nekom od aktivnih projekata i pokažu solidarnost sada kada je najpotrebnija.
(mladi.org)