Power Up Seminar – PR i grafički dizajn za omladinske organizacije

# Omladinski aktivizam je dio tvojih svakodnevnih aktivnosti?

# Intenzivno si angažovan/a u omladinskoj organizaciji ili neformalnoj grupi?

# Zanima te tema zagovaranja u omladinskim organizacijama?

# Želiš steći praktična znanja koja će ti biti od velike koristi u tvom angažmanu?

Fondacija SHL je pripremila nešto za tebe – Power Up Seminar koji predstavlja najveći i najzahtjevniji SHL-ov seminar namijenjen mladima koji intenzivno rade u nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ovaj put, tema Power Up Seminara je “PR (Odnosi s javnošću) i grafički dizajn za omladinske organizacije” i bit će implementiran u obliku masivnog otvorenog kursa na SHL-ovoj platformi (MOOC).

Cilj seminara jeste učesnike/ce ojačati kao mlade lidere/ke, te povećati njihove kompetencije, vještine i znanja kao profesionalnih radnika/ca u nevladinom sektoru.

Kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa učenju, učesnici/e ne samo da će steći znanja i vještine potrebne za napredovanje, već će dobiti i priliku da se umreže sa profesionalncima iz Bosne i Hercegovine, ali i aktivnim vršanjacima/kinjama iz nevladinog sektora.

Također, seminar će učesnicima približiti temu PR-a I grafičkog dizajna kao alata za angažman mladih u omladinskim organizacijama, a kroz sam seminar učesnici će imati priliku kreirati niz dokumentara koji će služiti boljem radu organizacije iz koje dolaze!

Učešće na seminaru je besplatno, a dobra praksa u prethodnim godinama potakla nas je da seminar organizujemo kroz masivni otvoreni online kurs!

Online seminar u periodu od 11.10. do 12.11.2023.

Možete se prijaviti kao individua ili kao grupa ispred neke omladinske organizacije ili neformalne grupe. Seminar je kreiran kao MOOC (Massive Open Online Courses) na SHL Moodle platformi i kao takav sastoji se iz dva segmenta:

– Prvi segment se tiče teorijskog znanja o samoj temi, učesnici će kroz razne materijale imati priliku da prošire svoje znanje o temi pr-a i grafičkog dizajna.

– Kroz drugi segment seminara učesnici će imati priliku da stečeno znanje odmah primjene u konkretnim zadacima. Na taj način uspješnim kompletiranjem Power Up Seminara učesnici će pored znanja, dobiti niz dokumenata potrebnih za vođenje omladinske organizacije.

Prijavnicu možete popuniti ovdje najkasnije do nedelje, 08.10.2023. do 23.59h.

SHL tim će vršiti odabir učesnika/ca na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni/e će u srijedu, 10.10.2023. biti obavješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici.

Za sva pitanja i nejasnoće, naš SHL Tim ti stoji na raspolaganju putem e-mail adrese: srdjan@shl.ba

 

Preuzeto sa: hocu.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“