(Poziv 2) Poziv mladim osobama sa invaliditetom za prijavu na stručnu praksu u preduzećima po vlastitom izboru


UGNV u okviru POZIVA 2 poziva nezaposlene mlade osobe sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.
Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim osobama sa invaliditetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 18 imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u skladu sa njihovom diplomom.
Poziv je namijenjen nezaposlenim osobama sa invaliditetom različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati aplikanti koji žive u manjim, ruralnim mjestima.
Svi izabrani aplikanti dobit će naknadu za svoj angažman u ukupnom iznosu od 740 KM uz plaćene poreze na ugovor o djelu koji će biti sklopljen sa njima.
KOMPLETAN TEXT POZIVA POGLEDAJTE OVDJE (download)
PRIJAVNI OBRAZAC PREUZMITE OVDJE (download)
Način prijave
Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac i da isti pošalju na adresu: poziv2@nestovise.org
Vremenske odrednice
Zainteresovane osobe trebaju poslati popunjen obrazac najkasnije do 20.08.2019. godine do 16h.
Konačni izbor odabranih kandidata izvršit će se najkasnije do 25.08.2019. godine, nakon čega će odabrane kontaktirati implementatori projekta te  provođenje gore navedenih aktivnosti.
Napomena: Udruženje građana “Nešto Više” zadržava pravo da ne prihvati bilo koju ili sve od pristiglih prijava, i nisu obavezni da obrazlažu svoju odluku.
Kontakt osoba:
Adem Lisičić
Projekt menadžer
tel: 033 788 740
email: ademliscic@nestovise.org
Više informacija nestovise.org