Poziv na učešće u debati o memorijalizaciji, pod nazivom: Premladi da se sjećamo?

 
Debata Premladi da se sjećamo? se organizuje u okviru projekta Bolji Region počinje sa mladima, koji Fond za humanitarno pravo Kosovo sprovodi u saradnji sa Fondom za Humanitarno Pravo u Beogradu i Udruženjem Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini, sa ciljem osnaživanja i podrške aktivnijem učešću novih generacija u procesu sjećanja i suočavanja sa prošlošću. Na debati ćemo razgovarati o politikama i praksama sjećanja u Bosni i Hercegovini, paralelnim narativima i njihovim uticajima na procese uspostavljanja državnog sjećanja o prošlosti i uticajima nezvaničnih inicijativa na kulturu sjećanja na žrtve ratova devedesetih.
Na debate se mogu prijaviti studentkinje i studenti osnovnih i post-diplomskih studija univerziteta, članice i članovi podmlatka političkih partija, aktivistkinje i aktivisti organizacija civilnog društva, novinarke i novinari, kao i zaposlene i zaposleni u vladinim institucijama u BiH.
Slična debata biće organizovana sa mladima iz Kosova i Srbije, a po završetku procesa konsultacija, FHP Kosovo će objaviti prijedlog politike o praksama i politici sjećanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu.
Debata će se održati putem zoom platforme 16.10.2020. godine za učesnike iz BiH.
Prijave za debatu se mogu poslati na: tjarbh@gmail.com do 10.10.2020. godine.
Možete se prijaviti popunjavanjem formulara https://forms.gle/yv1D7J2YvFnQVeXM8

(mreza-mira.net)