Poziv: Obuka za mlade sa preduzetničkim ambicijama i socijalnim inovatorima

 

U okviru projekta „Inovacijsko i medijsko partnerstvo za akciju, saradnja i transformaciju na Zapadnom Balkanu (EU-IMPACT-WB)“ koji realizuje Omladinski komunikativni centar iz Banjaluke u partnerstvu sa još četiri zemlje Zapadnog Balkana, a koji finansira Evropska unija, raspisuje se poziv za učesnike na seriju obuku za mlade preduzetnike i socijalne inovatore.
Obuka je namjenjena  mladim osobama sa preduzetničkim ambicijama i sklonostima kvalitetnim poslovnim idejama, socijalnim inovatorima, kao i preduzetnicima početnicima.
Treninzi će biti održana u Banjaluci u drugoj polovini mjeseca septembra. Izabrani kandidati će dobiti informacije o mjestu i vremenu održavanja treninga.  Obuka će biti organizovana kroz 10 praktično orijentisanih treninga,
Predavači će biti iskusni praktičari sa dugogodišnjim iskustvom u preduzetništvu i pružanju konsultantskih usluga preduzećima. Polaznicima će biti dodijeljenji sertifikati o pohađanju, a najuspješniji mogu da očekuju i podršku pri realizaciji svojih preduzetničkih ideja.
Polaznici će se odabrati putem javnog poziva, a kriterijumi za izbor uključuju interes za bavljenje preduzetništvom i kvalitet poslovne ideje.
Svi zainteresovani treba da popune prijavni obrazac i da ga pošalju na: maja.kremenovic@okcbl.org  najkasnije do 9. septembra 2019 godine, do 12:00 časova.
Komisija za izbor kandidata procjeniće popunjene prijave i obavjestiti izabrane kandidate.
Prijavni formular možete preuzeti na linkovima ispod: