POZIV – Program obuke za CSO-s na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Digitalni i ICT alati u radu organizacija civilnog društva

Projekat EU TACSO 3 organizuje online program obuke „Digitalni i ICT alati u radu OCD-a“ za organizacije civilnog društva (CSO) Zapadnog Balkana i Turske (WBT) koji će se održati u junu 2020. godine.


Ovaj program obuke provodi se u sklopu EU TACSO 3 Capacity Development i People to People Programme. Organizuje ga EU TACSO 3, a predaje ga iskusan tim trenera Omladinske mreže jugoistočne Europe (SEEYN).

Ciljevi ovog trening programa su:

– da informišu CSO o postojećim online alatima i kako da im pristupe;
– pružiti praktično znanje i vještine o korištenju digitalnih i ICT alata;
– pružiti praktično iskustvo u korištenju digitalnih i ICT alata.
Molimo pogledajte detaljan opis programa i prijavite se za odgovarajuću sesiju na osnovu vašeg iskustva u korištenju digitalnih i ICT alata, lokaciji i željenom jeziku. Svaki učesnik ima pravo da se prijavi samo za jednu sesiju.

Trening program se sastoji od:
Jednodnevne opće online sesije o digitalnim i ICT sredstvima:

– Organizirano na maternjim jezicima zapadnog Balkana i Turske;
– Upoznavanje sudionika sa raznolikošću i praktičnom upotrebom digitalnih i ICT alata za OCD u timskom radu i organizacijskom upravljanju (komunikacija, koordinacija, planiranje, nadzor, cjelokupno upravljanje ljudskim resursima i zadacima itd.);
– Posvećena je CSO-u bez ikakvog ili ograničenog iskustva u digitalnim i ICT alatima (prvenstveno lokalnim CSO-s, ali i ostalim zainteresiranim OCD-ima).

Četiri opšte sesije će biti organizovane prema sljedećem planu:

11. i 12. juna, jedna sesija na turskom jeziku: Rok za prijavu, petak, 5. juni.
15. i 16. juna, jedna sesija na bosanskom / crnogorskom / srpskom jeziku: Rok za prijavu, petak, 5. juni.
18. i 19. juna, jedna sesija na albanskom jeziku: Rok za prijavu, petak, 5. jun.
22. i 23. juna, jedna sesija na makedonskom jeziku: Rok za prijavu, petak, 5. jun.

Trodnevna posebna sesija o digitalnim i informatičkim alatima:

Organizovano na engleskom jeziku;
Izgradnja posebnih kompetencija za upotrebu digitalnih i ICT alata u radu civilnog društva (alati za online aktivnosti obuke i učenja, promocije i kampanje itd.);
Posvećena je CSO-s sa osnovnim iskustvom u korištenju digitalnih i ICT alata (OCD velike veličine, nacionalne i regionalne mreže, pružatelji socijalnih usluga, pružatelji usluga za izgradnju kapaciteta, itd.).
Posebna sesija bit će organizovana od ponedjeljka, 29. juna, do srijede, 1. jula. Rok za prijavu, petak, 5. juni. APLIKACIJA!
Polaznicima programa obuke bit će osigurano:
– Podrška za praćenje u obliku mentorstva;
– Besplatna upotreba EU TACSO 3 Zoom platforme;
– Priručnici o korištenju osnovnih digitalnih i ICT alata na maternjim jezicima.