Poziv školama za prijavu na festival muzejske pedagogije „Noć u muzeju“

Dragi nastavnici i učenici,
kako smo i najavili pripremamo se za „Noć u muzeju“ (NuM 2020.), festival muzejske pedagogije aktivnog i odgovornog građanstva. Noć u muzeju se realizuje od 2015. godine u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a kao što znate ove godine ćemo ovaj festival muzejske pedagogije realizovati u pet gradova Bosne i Hercegovine.
Pravo prijave imaju sve osnovne i srednje škole, a prijavljuju se timovi u sastavu: 4 učenika i 1 nastavnik – voditelj tima. Za osnovne škole preporučujemo da prijavite učenike starijih razreda. Prilikom prijave potrebno je da nastavnik – voditelj tima ispuni prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu, gdje je potrebno navesti u koji muzej vaš tim želi da ide i to redoslijedom koji muzej je vaš prvi, drugi ili treći izbor. Raspored će se praviti tako da se nastoji svima osigurati da idu u muzej koji je njihov prvi izbor, a u slučaju prevelikog interesovanja odlučit će se da se tim uputi na drugi ili treći izbor.
U svim muzejima program se priprema za organiziranu grupu od minimalno 100 učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele zemlje i počinje stručnim vođenjem kroz izložbeni prostor i upoznavanjem učenika s muzejskom građom, bibliotekom i drugim sadržajima muzeja domaćina. Nakon pauze za večeru rad se nastavlja u manjim grupama u kojima učenici prolaze više interaktivnih radionica kako bi u praktičnom, laboratorijskom, istraživačkom i eksperimentalnom radu upoznali sve što muzej baštini s osvrtom na značaj pojedinih događaja, pojava, materijalne i nematerijalne baštine na savremeni život u demokratiji. Program završava u kasnim večernjim satima.
Završna aktivnost NuM festivala 2020. održat će se u Sarajevu i za razliku od drugih susreta koji će joj prethoditi, uključuje i postavljanje improviziranih spavaonica u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Program završava jutarnjim aktivnostima narednog dana.
Prijevoz će biti organizovan od strane CIVITAS-a.
U nastavku su muzeji koje ćemo posjetiti, prema redoslijedu njihovog održavanja.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka – 16.3.2020.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske osnovan je 1971. godine odlukom Skupštine Opštine Banjaluka kao Umjetnička galerija u Banjaluci. Umjetnička galerija nastala je nakon akcije likovnih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije i drugih krajeva svijeta, koji su se solidarisali sa Banjalukom, pogođenom katastrofalnim zemljotresom 26. i 27. oktobra 1969. godine. Zajedničkom akcijom solidarnosti, istaknuti jugoslovenski slikari, historičari umjetnosti i prijatelji Banjaluke, kao pomoć nastradalom gradu prikupili su približno 750 umjetničkih djela, što je poslužilo kao temelj za osnivanje institucije i činilo njen početni fundus.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno – 19.3.2020.

Početci Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno sežu u drugu polovinu XIX. stoljeća kada franjevci tek utemeljenoga samostana na Gorici u Livnu, svjesni potrebe očuvanja kulturne baštine, obilaze arheološka nalazišta i počinju skupljati starine. Ipak, Muzej u savremenome obliku službeno je utemeljen 02.10.1995., i to ugovorom sklopljenim između Franjevačkoga samostana na Gorici i Općinskoga vijeća Livno. Oformljen je kao kompleksna ustanova s arheološkom, etnografskom, umjetničkom, numizmatičkom i sakralnom zbirkom te zbirkom staroga oružja.
Muzej Hercegovine, Trebinje – 24.3.2020.

Muzej Hercegovine Trebinje jedna je od najstarijih kulturnih ustanova u Istočnoj Hercegovini i posjeduje veliki broj eksponata koji potvrđuju da su na ovom području postojale različite kulture i civilizacije, počevši još od prahistorije pa, u kontinuitetu, sve do savremenog doba. Matična muzejska ustanova „Muzej Hercegovine“ Trebinje je ustanova kompleksnog tipa u kojoj su zastupljena odjeljenja: arheološko, umjetničko, historijsko, etnološko i prirodnjačko.
Muzej Franjevačkog samostana Duha Svetoga u Fojnici – 28.3.2020.
Starost samostana nije moguće precizno utvrditi, ali dokumenti potvrđuju prisutnost franjevaca u nekada pretežno rudarskom naselju i okolini još početkom četrnaestog stoljeća. Vjeruje se da su prije 650 godina franjevci u Fojnicu došli iz Srebrenice kako bi djelovali pastoralno, u području obrazovanja, zdravstvene zaštite i kulture. Zgrada u kojoj je samostan sagrađen, kao i pripadajuća mu crkva proglašeni su nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine u oktobru 2011. godine.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo – 02.4.2020.
Osnovan 1888. godine, Zemaljski muzej je najstarija moderna kulturna i naučna ustanova zapadnog tipa u zemlji. Prva ideja o osnivanju muzeja seže još u polovinu 19. stoljeća, dok je prostor Bosne i Hercegovine – kao Bosanski pašaluk – pripadao Osmanskom carstvu. Ipak, ideja je realizovana gotovo četiri decenije kasnije dolaskom nove vlasti. Austro-Ugarska je okupirala Bosanski pašaluk 1878. godine, donijevši nove političke i društvene ciljeve, običaje i vrijednosti. Oni su uključivali i promociju nauke kroz istraživanje, akademski i institucionalni razvoj.
Popunjen prijavni obrazac za učešće, koji se nalazi u prilogu, šalje se mailom na adresu info@civitas.ba. Rok za slanje prijava je 05.3.2020.
Prijavni obrazac za NuM_bos
Prijavni obrazac za NuM_hr
Prijavni obrazac za NuM_srp
Preuzeto sa: https://civitas.ba/