Poziv za ??????? ? ????????? ?????č?? ?? ???? “????????? ????”.

U sklopu projekta “Otkrijmo boje aktivizma” Udruženje mladih “Trik” raspisuje poziv za ??????? ? ????????? ?????č?? ?? ???? “????????? ????”.
Kroz priču i crtež predstavi na koji način zamišljaš izgradnju mira u svijetu, šta za tebe predstavlja mir i kako ga ti vidiš. Pošalji svoje radove na pomenutu temu i možda baš tvoj rad bude izabran za neko od prva tri mjesta.
?? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ???????.
Prilikom slanja radova potrebno je da navedete svoje osnovne podatke (ime i prezime, e-mail, adresu stanovanja i broj telefona)
????? ?????? ??????? ?? ??.??.???? ?? ??:???.
 ????? ?????? š?????? ?? ?????? ?????????? ??, ???????? ?? ???
Sretno učesnici i neka najbolji rad pobijedi!
??????? ? ????????? ?????č?? ?? ???? “????????? ????” realizuje se u sklopu projekta “Otkrijmo boje aktivizma” uz podršku Institut za razvoj mladih KULT.
Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.