Poziv za prijave – Program međunarodnih gostujućih istraživačkih stipendija u Regensburgu za 2023/2024.

Sa zadovoljstvom objavljujemo poziv za prijave za Program Međunarodnih istraživačkih stipendija za gostujuće istraživače za 2023/2024.

Poziv je otvoren posebno za mlade istraživače iz Jugoistočne Evrope, istoričare, antropologe, lingviste i istraživače srodnih disciplina. Očekuje se da stipendisti provode istraživanje koje se povezuje s intelektualnim profilom projekta, posebno razvijajući komparativne i transregionalne istraživačke perspektive.

Rok za prijavu je 16. septembar 2023. godine. 

Stipendistima će biti ponuđena prilika da provedu jedan mjesec u Regensburgu, koristeći IOS biblioteku, konzultujući kolege sa UR i IOS, prisustvujući predavanjima i seminarima, te prezentiraju svoja istraživanja na našem istraživačkom seminaru.

Ovdje možeš preuzeti poziv za prijave (CfA).

 

 

Preuzeto sa: lonac.pro

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“