Poziv za prijave za istočnoevropske klimatske kampanje

Otvaramo poziv za prijavu za drugu aktivnost u okviru našeg godišnjeg plana rada „Donesi svoju torbu, ali razbij sistem!“. Poziv za prijavu klimatskih kampanja je prilika da omladinske organizacije ili grupa mladih koji su učestvovali u prethodnoj fazi projekta (ali ne samo!) podnesu prijave koje se sastoje od aplikacije Klimatske kampanje i Nacrta budžeta.

Drugi dio godišnjeg plana rada ima za cilj osnaživanje mladih ljudi iz istočne Evrope da unesu sistemske promjene u svoje lokalne zajednice i regije. To će se postići postizanjem sljedećih ciljeva:

1. pružanje mogućnosti mladim aktivistima da praktično primjene stečeno znanje.
2. pružanje mogućnosti mladim aktivistima da utiču na relevantne aktere i procese vezane za klimatsku krizu u zemljama istočne Evrope.
3. prikazivanje različitih praksi borbe za klimatsku pravdu u zemljama istočne Evrope sa različitim nivoima sužavanja prostora za civilno društvo.

Osigurat ćemo sredstva za klimatske kampanje u 10 različitih zemalja kroz period od 5 mjeseci pripreme, implementacije i izvještavanja. U ovom periodu organizatori CC će kreirati aktivnost koja će doprinijeti ciljevima projekta i podizanju svijesti o pitanjima klimatske krize ili rješavanju problema vezanih za klimatsku krizu, sve na lokalnom, regionalnom ili međuregionalnom nivou.

Kampanje za klimu trebale bi:

• Baviti se specifičnim pitanjima vezanim za klimatsku krizu;
• Fokusiranje na konkretne probleme i konkretna rješenja vezana za zemlje ili regione u kojima se sprovode;
• biti povezan sa temom Plana rada;
• Imati jasne ciljeve i ciljeve;
• Odgovoriti na potrebe lokalne omladine;
• Imaju jasno definisane klimatske, omladinske i rodne perspektive;
• Uključiti mlade ljude različitog porijekla u aktivnosti;
• Imajte jasan ishod.

Sekretarijat i odgovorni ljudi EK za projekat će odlučiti o grantovima koji će biti dodijeljeni za svaku kampanju. CDN nudi maksimalno 2200 EUR kao grant po zemlji uključenoj u kampanju. Kandidati se mogu fokusirati na jednu zemlju i aplicirati pojedinačno ILI se mogu prijaviti zajedno sa aktivistima iz jedne ili više zemalja (do 4 zemlje uključene!) i voditi zajedničku kampanju. NAPOMENA da je grant PO DRŽAVI što znači da ako se prijave dvije zemlje, maksimalni iznos granta iznosi 4400 EUR i tako dalje.

Odluka o grantovima će se donositi na osnovu izvodljivosti akcionog plana kao i realne procjene budžeta.

Lokalni/regionalni/međuregionalni timovi će biti u potpunosti odgovorni za izvođenje projekta zajedno sa ljudima koje odaberu za članove tima, aktiviste i učesnike, od kojih se traži da ispunjavaju sve kriterijume CDN aktivnosti. Snažno potičemo zastupljenost i učešće svih društvenih grupa, posebno žena i queer osoba. Lokalni timovi se podstiču da angažuju dodatne stručnjake za veštine ili teme, a mi težimo da se NFE alati i metodologije, kao i politika bezbednog prostora koriste tokom pripreme i implementacije celog projekta. CDN će biti željni pružiti stručnost, kao i kontekstualnu pomoć ili pomoć u vezi sa projektom ako to zahtijevaju lokalni timovi.

Pored toga, odgovornosti aplikanta u slučaju dodjele granta su:

• Početak priprema za LA sredinom avgusta 2023. i učešće na Kick off Zoom sastanku;
• Sprovođenje aktivnosti na osnovu poslane prijave i preporuka CDN Sekretarijata i EK;
• Završetak implementacije aktivnosti do kraja novembra 2023. godine;
• Finalizirati finansijsko i sadržajno izvještavanje CDN-u do sredine decembra 2023.;
• Čuvanje, organizovanje i slanje svih računa, faktura i drugih dokaza o plaćanjima vezanih za projekat i iskazanih u finansijskom izveštaju;
• Slanje digitalnih (skenirana verzija u folderu Nextcloud) i originalnih računa (na papiru u kancelariju CDN-a u Beogradu);
• Korištenje samo Nextcloud foldera i kolaborativnih (doc, xls, ptt, itd.) datoteka za projekat iz sigurnosnih razloga;
• Učešće u diseminaciji projekta;
• Osiguravanje vidljivosti projekta, CDN-a i EYF-a. Naime korištenje hashtagova #cdnee i #eyfcoe, kao i dodavanje logotipa obje organizacije, kao i logotip Vijeća Evrope na bilo koji materijal koji će biti proizveden na lokalnim akcijama;
• Pravljenje i slanje na CDN slike i video zapise sa akcije sa vidljivim logom.

Prijavite se za grant, popunite Aplikacioni formular za klimatske kampanje i Nacrt budžeta za aktivnosti (nacrt budžeta možete pronaći ovdje, a sva sredstva se mogu razlikovati unutar redova, osim naknada za koordinatora). Prijave primamo od 27. juna 2023. Rok za podnošenje prijava je 31. jul 2023. 23:59 CET. Imajte na umu da će svaka prijava poslana nakon ovog datuma biti diskvalificirana.

Popunjeni fajlovi se moraju poslati na project.coordinator@cdnee.org sa aplikacijom za klimatske kampanje u predmetu e-pošte. U slučaju pitanja, ne ustručavajte se kontaktirati Nikolu, CDN-ovog koordinatora projekta na gore navedeni email.

«Kako bismo olakšali prostor u kojem možete razvijati svoje ideje, dobiti inspiraciju od drugih, dobiti odgovore na sva vaša pitanja i eventualno pronaći partnere za saradnju, održat ćemo Info sesiju na Zoom-u 5. jula u 13 sati po srednjeevropskom vremenu. Molimo Vas da izrazite interesovanje za učešće popunjavanjem ovog formulara, nakon čega ćete dobiti e-mail sa linkom i dnevnim redom sjednice.»

Samo pune prijave (Prijave i prijedlozi budžeta) će se razmatrati.

Rezultat i povratnu informaciju ćete dobiti otprilike za 10 dana nakon isteka roka.

Molimo vas da gore navedenu e-poštu dodate na svoju listu kontakata kako biste izbjegli da naši mailovi završe u neželjenoj pošti.

 

Preuzeto sa: cdnee.org

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“