Poziv za prijavu na konferenciju ,,Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja”

Otvoren je poziv za prijavu radova na međunarodnu konferenciju ,,Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja”.

Riječ je o konferenciji koja će u organizaciji TPO fondacije i Univerziteta u Sarajevu biti održana 6. i 7. maja 2022. godine u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Među suorganizatorima ovog događaja je i Univerzitet u Banjoj Luci.

Inače, ovo je prva konferencija koja se organizuje u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanjeˮ (UNIGEM), koji okuplja osamnaest univerziteta sa područja Balkana te regionalne i međunarodne naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja.

Cilj konferencije je podstaknuti i razvijati studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti radi sprečavanja rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnom nivou.

Rokovi i prijave

Rok za predaju sažetaka je 28. februar, dok cijeli rad treba da se preda najdalje do 30. aprila tekuće godine, na adresu elektronske pošte: unigemconference2022@tpofond.org.

Teme za konferenciju i tehnička uputstva autorima za izradu radova nalaze se ovdje.

Univerzitet u Banjoj Luci