Poziv za prijavu na radionicu o vještačkoj inteligenciji u nauci i obrazovanju

Otvoren je poziv za prijavu za učešće na radionici Između inovacije i etike: Vještačka inteligencija u nauci i obrazovanjuˮ, koja će biti održana 28. juna 2023. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Centar za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru Horizont 2020. projekta WBC-RRI.NET, organizuje radionicu „Između inovacije i etike: Vještačka inteligencija u nauci i obrazovanjuˮ, sa ciljem pružanja interaktivne platforme za naučnike, edukatore i nastavnike da diskutuju o etičkim implikacijama primjene vještačke inteligencije u oblastima nauke i obrazovanja. Fokus radionice je podsticanje kritičkog razmišljanja, promocija etičkih praksi i njegovanje kulture odgovorne upotrebe vještačke inteligencije.

S obzirom na brzi napredak vještačke inteligencije (eng. Artificial intelligence – AI), njena sve veća integracija u različite sektore, kao što su nauka i obrazovanje, postavlja izazovne etičke dileme koje moraju biti adresirane. Ova radionica je osmišljena da premosti jaz u razumijevanju etičkih implikacija vještačke inteligencije kroz podsticanje dijaloga i razmjenu najbolje prakse.

Radionica je namijenjena istraživačima, edukatorima, studentima, nastavnicima, donosiocima odluka u institucijama i drugim zainteresovanim stranama za teme etičkih aspekata vještačke inteligencije u nauci i obrazovanju.

Za učešće je neophodna registracija putem linka, najkasnije do 27. juna 2023. godine. Radionica će biti održana u Univerzitetskom gradu, a tačna lokacija održavanja će biti naknadno potvrđena.

Agendu radionice možete da preuzmete ovdje.

 

Preuzeto sa: mladibl.com

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“