Poziv za sudionike: Postanite donositelj promjena za europske izbore

DYPALL Network traži kreatore promjena u programu izgradnje kapaciteta projekta TALE, koji sufinancira Europski parlament.

Projekt ima za cilj aktivirati i osnažiti građane da angažiraju veći broj glasača i smanje jaz u odazivu birača među različitim državama članicama EU-a, osnažujući ih da igraju aktivnu ulogu na sljedećim europskim parlamentarnim izborima 2024. godine.

Odabrani sudionici imat će priliku sudjelovati u programu izgradnje kapaciteta koji će uključivati ​​tri online webinara usmjerena na vrijednosti EU-a, institucije, izbore za Europski parlament i važnost oslanjanja na jasne i transparentne vijesti.

Više možete saznati i prijaviti se do 26. maj 2023.

Projekt razvija konzorcij partnera kojim koordinira @aldaeurope, u suradnji s Leader France (Francuska), Udrugom ECHO (Hrvatska), @foster.europe (Austrija), @drpdnm_ (Slovenija), UBBSLA (Bugarska) i DYPALL Mreža koju je osnovao Europski parlament.

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“