Poziv za učesnike – Antikorupcijska akademija

Pozivamo Vas da učestvujete na Antikorupcijskoj akademiji u sklopu projekta YouTHink- Rekli smo NE koruupciji koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira Udruženje Ja bih u EU.

Link za prijavu

Akademija će se održati 20. marta, 2023. putem Zoom-a sa početkom u 10h.

Projekat YouTHinkRekli smo NE korupciji na inovativan način pristupa jačanju vladavine prava u BiH i potiče angažman mladih u zahtjevima za veću odgovornost institucija u prevenciji/ borbi protiv korupcije, mobilizira mlade građane BiH kao saveznike za buduće reforme i za javno, masovnije i efikasnije suprotstavljanje korupciji. Projekat okuplja mlade iz BiH od 17 do 25 godina.

Također, u oblasti borbe protiv korupcije, Projekat sarađuje i sa institucijama i organizacijama civilnog društva. Do sada smo putem panela direktno okupili preko 200 mladih iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke i informisali desetine hiljada putem kampanje na društvenim medijima.

Mladi učesnici našeg projekta s nama su podijelili svoja iskustva o koruptivnim radnjama i naglasili da su svjesni postojanja korupcije u raznim oblicima. Istovremeno su frustrirani jer ukupna društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, nedostatak reformi u oblasti vladavine prava otežava borbu protiv korupcije. Stoga traže nove načine kako da razviju antikorupcijski aktivizam.  

Pronađite više informacija o projektu i budućim aktivnostima na web stranici i društvenim mrežama Udruženja www.jabiheu.ba.

Za više detalja vezanih za organizaciju kontaktirajte Lara Sutović i Lejla Sarač na lara@jabiheu.ba i lejla@jabiheu.ba ili na telefon 033/549-187

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi