Poziv za učesnike/ce iz Sarajeva – Kurs francuskog jezika za početnike

PRONI Omladinski klub Sarajevo ponovo objavljuje poziv za novu grupu učesnika 15-30 godina iz Sarajeva na radionice “Bonjour, France” – Kurs francuskog jezika za početnike.

Cilj kursa je obrađivanje bitnih tematskih cjelina i usvajanje osnovnih znanja francuskog jezika, ponavljanje ciljanog vokabulara i učestalih fraza, u svrhu vladanja usmenom i pismenom komunikacijom u svakodnevnici – dakle naučiti praktično primijeniti usvojenu teoriju.
Savladavanje jezičkih barijera, te razvijanje jezičke samostalnosti i samopouzdanja. Upoznavanje sa kulturnim i civilizacijskim tokovima Francuske.
Rok za prijave je 12.10.2020.
Prijave putem OVOG linka.
(proni.ba)