Poziv za učestvovanje na online projektu “(Sa)Putnice: ženski aktivizam na zapadnobalkanskoj ruti”

Projekat Volonterskog centra Vojvodine „(Sa)Putnice: ženski aktivizam na zapadnobalkanskoj ruti“ obuhvata niz online susreta koji će biti realizovani putem Zoom platforme na kojima će aktivistkinje predstaviti svoj rad, iskustvo, pogled i perspektivu o slobodi kretanja i pravu na azil na našim prostorima.
Projekat ima za cilj pružanje prostora aktivistkinjama iz našeg regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska) da govore o svom radu i aktivizmu za prava osoba u pokretu, a učesnicima/cama nudi priliku za upoznavanje sa njihovim direktnim iskustvima i realnim stanjem na terenu.

Iako je takozvana  “zapadnobalkanska ruta” već duži niz godina uspostavljena ruta kroz koju hiljade i hiljade ljudi je prolazilo i dalje prolazi, brojne problematike sa kojima se osobe u pokretu suočavaju su ostale nerješene: rasizam, netrpeljivost, slabo informisanje građana/ki lokalnih zajednica kroz kojih migranti/kinje prolaze i u kojima borave, nedostatak sistematskih rješenja na brojna humanitarna, društvena i pravna pitanja.
Rad, aktivizam, volonterski rad pojedinaca/ki i kolektiva koji se bave pružanjem podrške osobama u pokretu i/ili vidljivost njihovih problematika je veoma malo vidljiva i prepoznata. Često naročito aktivistkinje – iako su one koje iz prve ruke poznaju situaciju na terenu pa mogu o njoj izvještavati, informisati i uključiti druge – doživljavalju nerazumijevanje i nedostatak podrške dok u ekstremnim ali nerijetkim slučajevima čak i govor mržnje i diskriminaciju.
Kako bismo mogli/e biti solidarni/e i pružiti podršku ne samo osobama u pokretu na našim prostorima i u Evropi nego i onima koji se njihovim pitanjem bavi, važno je da ostajemo povezani/e i informisani/e. Ovo je naročito važno u ovom periodu, u kojem su ljudska prava osoba u pokretu dodatno ugrožena skorim odlukama vlastih u našem Regionu.
Na onlajn susrete su dobrodošle osobe SA i BEZ direktnog iskustva i znanja u radu i aktivizmu za prava osoba u pokretu. Susreti su prilika da se bolje upoznamo sa trenutnom situacijom vezanom za migracije u Regionu i Evropi kao i sa drugim zainteresovanim osobama.

Aktivnosti koje slijede su:

(Sa)Putnice #1- „Ponoćni putnik“ projekcija filma i diskusija 20.9.2020. u 17h. Zajedno ćemo gledati film i razgovarati o njemu kao i o aktuelnoj situaciji migracije u Regionu i Evropi. Na događaju ćete imati mogućnost da se upoznate sa projektom i daljim aktivnostima u okviru istog.

„Ponoćni putnik uzbudljiva je istinita priča porodice u bijegu. Njihov jedinstveni pristup i umjetnička vizija intiman su prikaz blisko povezane porodice i mnoštva njihovih saputnika.“

(Sa)Putnice #2 Tematski susret– 27.9. u 17h. Gošće/govornice su: aktivistkinja Nidžara Ahmetašević, mr Viktoria Zakinski Toma, novinarka i aktivistkinja Žarka Radoja.
(Sa)Putnice #2, #3, #4 su tematatski susreti u kojima će se razgovarati o različitim temama koje su vezane za ljude u pokretu. Za sve informacije o ovim događajima, temama i gošćama pratite nas na našim društvenim mrežama (Facebook i Instagram).
Sve/i ste dobro došle/li, vidimo se 20.9. !


Projekat podržala Rekonstrukcija ženski fond
(volontiraj.rs)