Poziv za UNFPA trening na temu Mladi i mir: Tuzla, 24.-25. juna

Prijavite se na certificirani trening Youth & Peace zasnovan na Priručniku za vršnjačku izgradnju mira mladih podijeljen u četiri (4) modula: 1) Interkulturalni dijalog, 2) Govor mržnje, 3) Razumijevanje sukoba, nasilja i mira i 4) Transformacija sukoba

 

Ovim putem želimo da vas ohrabrimo da se prijavite na potpuno besplatan i certificirani trening Youth & Peace zasnovan na Priručniku za vršnjačku izgradnju mira mladih podijeljen u četiri (4) modula: 1) Interkulturalni dijalog, 2) Govor mržnje, 3) Razumijevanje sukoba, nasilja i Mir i 4) Transformacija sukoba.

Ova obuka je organizovana u okviru projekta „Jačanje uloge mladih u promovisanju većeg međusobnog razumijevanja, konstruktivnog narativa, poštovanja različitosti i povjerenja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Kosovu[1]“.

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI?
  • Sticanje znanja o ključnim konceptima koji se odnose na mir, izgradnju mira, sukobe i transformaciju sukoba;
  • Okruženje koje njeguje vrijednosti, stavove i uvjerenja koja podržavaju učešće mladih u izgradnji mira, zasnovano na različitosti, inkluziji i ljudskim pravima;
  • Alati i tehnike za analizu, reagovanje i prevenciju konfliktnih situacija;
  • Vještine facilitacije i obuke za pružanje aktivnosti neformalne vršnjačke edukacije;
  • Osjetljivost i znanje za uključivanje mladih različitog porijekla i identiteta, uključujući ranjive, marginalizirane i teško dostupne mlade.
  • Da upoznate kolege istomišljenike sa kojima ćete imati priliku razgovarati o mogućnostima poboljšanja vaše lokalne zajednice
KADA i GDJE?

Ovaj krug obuke će se održati u Tuzli, a održat će se 24. i 25. juna 2023. godine. Tačna lokacija i dnevni red bit će dostavljeni samo završnim učesnicima. Molimo Vas da se prijavite putem aktivnih email adresa koje ćete imati priliku provjeriti narednih dana. Možete očekivati da vam pošta o prihvatanju bude dostavljena najkasnije do srijede, 17. maja.

Sav radni materijal, hranu i osvježenje za polaznike će obezbijediti UNFPA. Osim toga, UNFPA će također izdati certifikate o pohađanju obuke svima koji uspješno završe obuku.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Pozivaju se svi građani BiH od 15-25 godina da se prijave. Posebna pažnja će biti posvećena mladima iz ruralnih sredina, ženama/djevojčicama, osobama sa invaliditetom, Romima i LGBTIQ+ zajednicama.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Ako vam je ono što ste do sada pročitali zanimljivo, preporučujemo vam da popunite OBRAZAC

Napominjemo da neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir. Konačan broj učesnika je 20.

Hvala vam što ste se prijavili, obavezno proširite vijest o obuci u svojim sredinama i vidimo se uskoro u Tuzli!

 

[1] Sva pozivanja na Kosovo će se shvatiti u kontekstu rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti.

 

Preuzeto sa: lonac.pro

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“