Pozivnica: “Obilježavanje 20 godina UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u BiH

2020. godine se obilježava 20 godina Rezolucije UN Vijeća sigurnosti (UNSCR) 1325 koja poziva na povećanje učešća te puno uključenje i doprinos žena u sprečavanju i rješavanju sukoba i u izgradnji mira i sigurnosti. Od usvajanja Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“, u BiH se provode aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti uloge i učešća žena u procesima rješavanja sukoba i izgradnje mira i sigurnosti.

6. novembar 2020. godine
11:00 – 14:00
Zoom platforma

U cilju obilježavanja 20 godina od usvajanja UN Rezolucije 1325, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, OSCE misija u BiH, Ured specijalnog predstavnika EU u BiH i UN Women BiH pozivaju ključne aktere da zabilježe ostvareni napredak i ponovo se obavežu na buduću ubrzanu provedbu UN Rezolucije 1325, te izgradnju i očuvanje mira i sigurnosti na putu ka evropskim integracijama.
Zbog postojeće epidemiološke situacije, događaj će biti održan online putem platforme Zoom.
LINK ZA REGISTRACIJU / REGISTRATION LINK
(mreža-mira)