Pozivnica – Panel diskusija: Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini 2018-2022

Poštovani/a,

u ime Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, imamo čast da Vas pozovemo da učestvujete u panel diskusiji povodom predstavljanja izvještaja “Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini 2018-2020”, koje će se održati u ponedjeljak, 07. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00h, u hotelu Europe, Sarajevo.

Istraživanje je provedeno u okviru regionalnog projekta „Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unaprjeđivanja radnih prava žena“, podržano od strane Evropske unije (EU) i Švedske agencije za razvoj i saradnju (Sida). Uključuje informacije o nedostacima u relevantnom pravnom okviru, prevalenciji i prirodi diskriminacije zasnovane na radu i u vezi sa radom, te podatke o tome koliko su ljudi informisani i spremni podnijeti zahtjeve ukoliko primijete diskriminaciju, kako su institucije do sada tretirale takve slučajeve, kao i preporuke za svakog relevantnog aktera.

Panel će ugostiti nekoliko govornica/ka:

1. Svjetlana Ramić Marković, autorica istraživanja

2. Branislava Crnčević, Agencija za ravnopravnost polova BiH

3. Jasminka Dzumhur, Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

4. Darko Pandurević, Sarajevski otvoreni centar

5. Mersiha Beširović, Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BIH

6. Gentiana Murati Kapo-Ženska mreža Kosovo (koordinator regionalnog projekta)

Moderator: Haris Buljubašić, novinar

Predstavnici organizacija civilnog društva, javnih institucija, javnosti i medija pozvani su da prisustvuju ovom događaju.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na e-mail: zumicevic@hcabl.org najkasnije do 04. marta 2022. godine.

Ovaj događaj će uključivati fotografisanje. Ako ne želite da Vaši lični podaci, kao što su Vaše ime, fotografija ili riječi, koristi HPG BL na svojim web stranicama, društvenim medijima i / ili u štampanim materijalima, molimo Vas da o tome obavijestite člana osoblja HPG nakon registracije. U suprotnom, HPG će pretpostaviti da pristajete na korištenje Vaših ličnih podataka u te svrhe. Hvala!

Prilog

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.