Pravo Ljudski Film Festival otvara konkurs za pozicije Prevoditelji/prevoditeljice

Udruženje Pravo Ljudski, sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje oglas za poziciju
prevoditelji/prevoditeljice
Pravo Ljudski Film Festival – STUDOMAT.ba
Prevoditelj/ca treba da ispunjava sljedeće uslove :

 • Završen fakultet društvenih nauka (prednost ima Filozofski fakultet/odsjek za BHS jezik i
  književnost i/ili engleski jezik)
 • Minimalno dvije godine radnog iskustva na prevođenju
 • Senzibilitet za filmski prijevod
 • Motiviranost, preciznost u radu, odgovornost i poštivanje zadatih rokova
  Prijava treba da sadrži:
  1) Pismo namjere,
  2) CV,
  3) Kontakt informacije dvije osobe koje su upoznate s profesionalnim i ličnim
  karakteristikama kandidata/kinje,
  4) Kopiju univerzitetskih diploma,
  5) Bilo kakvi dodatni materijali za koje mislite da pokazuju vaše sposobnosti i iskustvo u području prevođenja

Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu: apliciram@pravoljudski.org najkasnije do kraja radnog dana 25. septembra
2020., s naznakom: „Prijava za poziciju prevoditelji/prevoditeljice“.
Na telefonske upite nećemo odgovarati.
Prednost će se dati kandidatima/kinjama koji ranije dostave prijave.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Udruženje Pravo Ljudski zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kinja.
Sve informacije o Pravo Ljudski možete naći na web stranici: www.pravoljudski.org
Oglas je otvoren od 11. septembra 2020. do 25. septembra 2020. godine.
(mreza-mira.net)