Pravo Ljudski Film Festival otvara konkurs za poziciju Koordinator/ica društvenih mreža

Udruženje Pravo Ljudski, sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje oglas za poziciju Koordinator/ica društvenih mreža.


Opis pozicije:
Pozicija koordinatora/ice društvenih mreža fokusirana je na promociji, informisanju o, i kreiranju atmosfere entuzijazma  za, 15. izdanje  Pravo Ljudski Film Festivala, unutar online zajednice, kao i na povećanju posjećenosti festivala korištenjem strategija, platformi i alata komunikacije putem društvenih mreža.
– Kreiranje te implementacija strategije društvenih mreža, pridržavajući se provjerenih i najboljih praksi oblasti;
– Rukovođenje i upravljanje kampanjama na platformama društvenih mreža; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn;
– Strateško ažuriranje uredničkog kalendara prema konceptima koji proizilaze iz komunikacijske strategije festivala i programskim inicijativama;
–  Izrada, uređivanje i objavljivanje informativnih obavijesti, objava na društvenim mrežama, kao i drugih društvenih sadržaja sa prilagođenom i vizuelno privlačnom  grafikom, fotografijom i/ili videografijom, prema unaprijed definisanom rasporedu i planu projekta, kao i u stvarnom vremenu po potrebi, u saradnji sa programskim  i komunikacijskim timom, a eventualno i komunikacijskim pripravnikom.
Dnevni poslovi/zadaci:
– Osigurati da se odgovarajuće poruke i sadržaji objavljuju online; provjere i odgovori na Facebook, Twitter i Instagram komentare, poruke i objave ;
– Angažovanje #pravoljudski #pravoljudski15 #plj15 hashtag-ova;
– Istraživanje, ažuriranje i priprema sadržaja za društvene kanale;
– Kreiranje i zakazivanje Twitter objava;
– Organizacija fotografija za Instagram;
– Kreiranje sadržaja za Facebook (fotografije sa Instagrama, web stranice, medija ili relevantnih vanjskih sadržaja)
– Pronalazak relevantnih korisničkih računa za praćenje na svim kanalima društvenih mreža, te prestanak praćenja ireleventnih;
– Rad na kreiranju i pisanju originalnog sadržaja te planiranje/zakazivanje objava;
– SEO optimizacija svih objava;
– Kreiranje slika za objave iz fotografija ili u saradnji sa grafičkim dizajnerom;
– Analiza sadržaja koji ima dobru izvedbu, te primjena i prilagođavanje u skladu sa tim;
– Istraživanje tekućih događaja na društvenim mrežama;
– Istraživanje strategija drugih festivala na društvenim mrežama / praćenje aktivnosti drugih festivala;
– Ostale dužnosti prema potrebama.
Kvalifikacije:
– Sposobnost rada u kratkim vremenskim rokovima, brzo-izmjenjivom okruženju, orijentisanost na detalje i rokove;
– Preuzimanje inicijative u poslu;
– Dodiplomski studij u usko povezanim oblastima (odnosi s javnošću, marketing, mediji, društvene nauke, jezici); ili ekvivalentna kombinacija treninga/edukacije i iskustva;
– Izvrsne pisane i govorne komunikacijske vještine na engleskom i BHS jezicima, kao i vještine pripovijedanja;
– Prikaz dubinskog znanja i razumijevanja platformi društvenih medija, te primjene svake od njih;
– Sposobnost poštivanja rokova i predviđanja sljedećih koraka ili potreba.
Prijava treba da sadrži:
1) Pismo namjere,
2) CV,
3) Kopiju univerzitetskih diploma,
Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu:apliciram@pravoljudski.org najkasnije do kraja radnog dana 10. oktobra 2020., s naznakom: „Prijava za poziciju koordinatora/ice društvenih mreža”.
Na telefonske upite nećemo odgovarati.
Prednost će se dati kandidatima/kinjama koji ranije dostave prijave.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.Udruženje Pravo Ljudski zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kinja.
Sve informacije o Pravo Ljudski možete naći na web stranici: www.pravoljudski.org
Oglas je otvoren od 02. oktobra 2020. do 10. oktobra 2020. godine.
(mreža-mira)