Prijava za IDEX program stipendija u oblasti socijalnog preduzetništva 2021

IDEX je pokrenut 2010. godine kao program profesionalnih stipendija za ambiciozne socijalne preduzetnike. IDEX razvija sledeći talas socijalnih preduzetnika koji će podržavati, voditi i unapređivati rad društveno fokusiranih preduzeća širom svijeta.

Ova stipendija je za svakog profesionalca iz cijelog sveta koji želi da duboko zaroni u sektor socijalnog uticaja i izvrši prelazak na radnika socijalnog preduzeća.

OBLAST:

Socijalno preduzetništvo

OPIS:

Ovo je šestomjesečni virtuelni program (približno 8 – 10 sati nedeljno) koji je osmišljen da omogući profesionalcima da steknu alate i resurse za virtuelno poslovanje, kao i da steknu vještine neophodne za uspješnu karijeru u društvenom uticaju i preduzetništvu. Ovdje se traže profesionalci koji imaju dokazane rezultate u vođstvu i koji pokušavaju da koriste svoje obrazovanje i vještine za rješavanje socijalnih i ekonomskih izazova siromašnog stanovništva.

USLOVI:

Pogodno dizajniran program za profesionalce na ranom, srednjem i višem nivou koji žele da se opreme alatima i resursima za efikasan rad u virtuelnom okruženju i imaju duboku želju da se uključe u intenzivno iskustvo profesionalnog razvoja podržano ključnom teorijom i praktičnom obukom iz predmeta dok primjenjuju kreativna rešenja za produbljivanje uticaja. Konkurs je otvoren za sve regione.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave možete pronaći na sljedećim linkovima:
Individualna prijava
Prijava preko organizacije

ROK ZA PRIJAVU:

18.12.2021.
Detaljnije na njihovoj zvaničnoj stranici.
(mladiinfo.me)