Prijava za učešće u edukaciji “Medijska pismenost mladih na internetu”

AIESEC u Banjoj Luci u saradnji sa udruženjem građana “Žena za Ženu” organizuje edukaciju koja će biti održana na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci.

Lokacija: Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci (Računarski centar)
Datum i vrijeme održavanja: 14.05.2021. sa početkom u 12:00
Potrudite se da dođete na događaj bar 5 minuta ranije.
Link za prijavu na događaj.