PRIJAVI SE: Discover me academy- DMA zapošljava

Uz podršku Opština Novo Sarajevo , a u cilju suzbijanja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, DMA raspisuje oglas za prijem u radni odnos dvije osobe sa područja Opštine Novo Sarajevo.

Ako ste nastanjeni u Opštini Novo Sarajevo i prijavljeni ste na biro za zapošljavanje, a želite biti dio mladog, veselog, obrazovanog, šarenog, kreativnog kolektiva, u predivnom i prostranom prostoru, te se želite kontinuirano usavršavati, onda je naš poziv namijenjen upravo Vama ?
DMA prima u radni odnos:
• jednu (1) osobu VSS/VSŠ, profesoricu/profesora predškolskog odgoja, sa ili bez radnog iskustva u struci i dobrim poznavanjem engleskog jezika;
• jednu (1) osobu SSS, medicinska sestra/tehničar pedijatrijskog smjera, položen stručni ispit, osnovno poznavanje engleskog jezika.
Sa kandidatima koji zadovolje uslove, PPU Discover Me Academy će potpisati ugovor o radu na puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja.
Svi zainteresovani se mogu javiti na e-mail: office@dma.ba, najkasnije do srijede, 26.08.2020. godine.
(mreža-mira)