Prijavi se – Volontiraj u Legal Hand Call Centru

Otvoren konkurs za prijavu za volontiranje u Legal Hand Call Centru.
How Call Centers benefit for Call Analytcs – Best Call Analytics
OBLAST:
Više oblasti
OPIS:
Legal Hand, Inc. kreirao je virtuelni Call-In centar u kojem obučeni volonteri zajednice, koji nisu pravnici, pružaju besplatne pravne informacije, pomoć i preporuke kako bi članovima zajednice s niskim primanjima pomogli u rješavanju problema koji utiču na njihov život u oblastima poput stanovanje, porodično pravo, imigracija, nasilje u porodici i javne beneficije.
Pomoć se pruža svima, bez provjere prihoda ili zakazanog sastanka, a dostupna su u neko redovno radno vrijeme, uveče i vikendom. Volonteri Legal Hand pružaju pravne informacije, pomoć i preporuke. Volonteri ne pružaju pravne savjete. Volonteri igraju važnu ulogu u misiji Legal Hand-a da poboljša pristup pravdi u zajednicama sa niskim primanjima usmjeravanjem ljudi na efikasne resurse i osiguravanjem da znaju svoja prava u datoj situaciji. Volonteri se osposobljavaju i uče vještine zagovaranja.
USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani.
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o načinu prijave putem maila: nassausuffolk@legalhand.org.
ROK ZA PRIJAVU:
U toku.
Detaljnije: http://www.legalhand.org/volunteer
(mladiinfo.me)