Prijavite se na online obuku „YOCOMO Systemic“

Otvoren je konkurs za prijavu na online obuku YOCOMO Systemic – ETS MOOC o sistemskom pristupu razvoju kompetencija u radu s mladima, koju organizuje nacionalna agencija JUGEND fur Europa.

YOCOMO Systemic – an ETS MOOC on A Systemic Approach To Competence  Development In Youth Work – mladibl.com
OBLAST:
Mladi
OPIS:
Obuka nudi inspirativna predavanja, animirane video zapise, demonstracije metoda, praktične zadatke i razvojne alate. Ova obuka je stvorena za omladinske radnike, ali je besplatana i otvorena za sve.
USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani.
NAČIN PRIJAVE:
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na: https://canvas.instructure.com/enroll/BAHRTJ
ROK ZA PRIJAVU:
14.01.2021. godine
(mladiinfo.me)