Prijavite se za Konrad Adenauer stipendije

Njemačka fondacija Konrad Adenauer poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs za stipendije za studijsku 2023/2024. godinu namijenjen za društveno i politički angažovane i nadarene studente završnih godina fakulteta, kao i postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori.

OBLAST:

više oblasti

OPIS

Konrad-Adenauer-Stiftung je politička fondaicja aktivna u cijeloj Njemačkoj i inostranstvu. Njihovo sjedište je u Berlinu, gdje su 1998. otvorili novu lokaciju za događaje, Akademiju, a 2005. ured, koji je još jednom proširen do 2019. Fondacija Konrad-Adenauer razvila se iz Društva za demohrišćansko odgojno-obrazovni rad koje je osnovano davne 1955. godine. Od 1964. godine nosi ime prvog saveznog kancelara Konrada Adenauera.

Izrađuju naučne temelje i najnovije analize koje daju predviđanja za političko djelovanje. Jedna od njihovih ključnih kompetencija je prenošenje političkog obrazovanja šire javnosti. Nadalje, Fondacija Konrad-Adenauer podupire talentirane mlade ljude i zalaže se za književnost, umjetnost i kulturu.

USLOVI

Kako biste se prijavili za ovu stipendiju potrebno je da:

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2023) kao i postdiplomci i doktorandi
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je 30 godina
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je do 9. juna 2023.
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 150 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške, stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 1. popunjen prijavni formular (možete ga preuzeti sa internet stranice vašeg fakulteta ili UCG)
 2. CV na engleskom jeziku
 3. motivaciono pismo na engleskom jeziku
 4. potvrda o položenim ispitima

* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE

   dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu

postdiplomskih / doktorskih studija

 1. dvije akademske preporuke
 2. jedna preporuka koja se odnosi na politički ili društveni angažman (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
 1. fotografija novijeg datuma (format za l.k. ili pasoš)
 2. ostale diplome, sertifikati, kopije

Dodatne informacije prilikom apliciranja:

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati
 3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduže 3 mjeseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtjev može biti vraćena poštom
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta i sa potpisom profesora
 5. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje
 6. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 20 dana nakon izbora
 7. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem imejla i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program

ROK ZA PRIJAVU:

09.06.2023.

Detaljnije na:

zoran.dabetic@kas.de ili putem telefona na brojeve: 020 246 215, 068 017 228.

mladiinfo

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi