Prijavite se za master stipendiju pravnog fakulteta

Univerzitet Monash poziva sve zainteresovane da se prijave za međunarodnu stipendiju za magistre pravnih fakulteta.

OBLAST:
Pravo
OPIS:
Međunarodna stipendija za magistre pravnih fakulteta, nudi se za master studije iz oblasti prava. Vrjednost stipendije je djelimično finansiranje, 20 000 USD. Otvorena je za sve zainteresovane međunarodne studente. Univerzitet pruža platformu za studente da steknu optimalno znanje, iskustvo i samopouzdanje.
USLOVI:
Da bi se prijavili potrebno je ispunjavati sledeće uslove:
– Kandidati moraju biti međunarodni studenti;
– Kandidati moraju da se upišu na master studije u kampusu ponuđene na pravnom fakultetu;
– Kandidati trebaju postići prvih 5% znanja ili pokazati izvanredna postignuća u kombinaciji prethonih studija i rada zasnovanog na učenju;
– Kandidati će biti ocenjeni na osnovu cjelokupne akademske evidencije, sa preferiranim prosjekom razlike (ili ekvivalentom).
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o načinu prijave, na: https://docs.google.com/…/1Q6hBaRKWCy1ABPik…/viewform…
ROK ZA PRIJAVU:
14.06.2021. godine.
Detalnije: https://www.monash.edu/study
(mladiinfo.me)