Prijavite se za obuku prevencije bolesti zavisnosti

NVO CAZAS poziva socijalne radnike zaposlene u centrima za socijalni rad, drugim ustanovama socijalne ili dječije zaštite kao i stručnim radnicima i pružaocima usluga u nevladinim organizacijama da se prijave na obuku ,,Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i porodični sistem’’ koju NVO CAZAS organizuje od 29. do 31. jula na Imanju Rakočević u Mojkovcu.

 

OBLAST:

socijalni rad

OPIS

Program obuke namijenjen je stručnim radnicima i pružaocima usluga zaposlenim u centrima za socijalni rad, ostalim ustanovama socijalne i dječije zaštite, kao i stručnim radnicima i pružaocima usluga u nevladinim organizacijama, sa posebnim fokusom na one koji se bave pružanjem usluga vezano za oblast bolesti zavisnosti. Pored toga, pravo na pohađanje obuke imaju i zaposleni/e u opštinskim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti.

Cilj programa obuke je razvoj i unaprjeđenje kompetencija stručnih radnika i pružaoca usluga kojima je namijenjen program obuke, za efikasno praćenje i rad sa osobama koje koriste droge i alkohol i članovima njihovih porodica.

Realizatori obuke su: dr Mišo Pejković, Sanja Šišović (programska drektorica CAZAS-a), Varja Kadić (psihološkinja) i Boban Sekulić (zavisnik u oporavku).

Ova obuka planirana je za 15 učesnika/ca, a troškove organizacije snosi NVO CAZAS (prostor, materijal i oprema, hrana i osvježenje), uključujući i smještaj i refundaciju putnih troškova za učesnike/ce koji žive van opštine održavanja treninga.

USLOVI
Da biste se prijavili za ovu obuku potrebno je da budete zaposleni u institucijama socijalnog rada i dječije zaštite ili da ste član nevladine organizacije koja se bavi tematikom prevencije bolesti zavisnosti.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je navesti ime i prezime, stručnu spremu, naziv radnog mjesta koji zainteresovani/a obavlja, broj telefona, kao i naziv institucije/organizacije iz koje kandidat/kinja dolazi. Prijave slati isključivo putem e-mail adrese: katarina.jocic@cazas.org

ROK ZA PRIJAVU:
25.7.2022. godine do 13 časova

Detaljnije na:
https://www.cazas.org/

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

 

Posljednji postovi