Prijavite se za online obuku “Kako uspostaviti omladinski centar”

Onlajn kurs obuke „Kako uspostaviti omladinski centar“ poziva sve zainteresovane učesnike da se pridruže i saznaju kako program Erasmus + može da podrži kvalitet svakodnevnih aktivnosti sa mladima.
black smartphone near person
OBLAST: Kultura
OPIS
Ovaj projekat ima za cilj da okupi 45 omladinskih radnika, kreatora politika omladinskog rada, omladinskih lidera iz zemalja projekta: Norveške, Litvanije, Letonije, Poljske, Sjeverne Makedonije, Italije, Portugalije, Španije, Rumunije i Bugarske. Učesnici iz drugih zemalja takođe imaju pravo da se pridruže.
Cilj kursa je pružanje učesnicima znanje o tome kako da pokrenu i održavaju omladinski centar koji svakodnevno vodi omladinske radne aktivnosti i kako finansiranje programa Erasmus + može da pomogne da se osigura bolji kvalitet svakodnevnih aktivnosti sa mladima. Internet platforme koje će se koristiti su: Zoom, Sil.do, Facebook, Kahoot.it, Miro i druge.
USLOVI
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati.
NAČIN PRIJAVE
Više o načinu prijave na linku.
ROK ZA PRIJAVU: 25.03.2021. godine
Detaljnije: Nerijus Miginis (trainer) nmiginis@gmail.com
(mladiinfo.me)

Posljednji postovi