Prijavite se za posao u ODIHR-u

Kancelarija OEBS-a za Demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) poziva sve zainteresovane da se prijave na njihov oglas za poslove na administrativnim, programskim i regionalnim pozicijama.

OBLAST:

više oblasti

OPIS

Kancelarija OEBS-a za Demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)  je vodeća agencija u Evropi u oblasti posmatranja izbora. Kancelarija koordinira i organizuje raspoređivanje brojnih posmatračkih misija, sa hiljadama posmatrača, svake godine kako bi procijenila usklađenost izbora u državama članicama OEBS-a sa obavezama OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore, kao i sa nacionalnim zakonodavstvom. Jedinstvena metodologija ODIHR-a pruža dubinski uvid u sve elemente izbornog procesa, omogućavajući Kancelariji da ponudi konkretne preporuke za dalje unapređenje izbornih procesa.

U očekivanju poziva za posmatranja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zakazanih za 11. jun 2023. godine, ODIHR traži pomoćno osoblje na ovdje navedenim pozicijama sa punim radnim vremenom.

Naknade su srazmjerne kvalifikacijama zaposlenog i zahtjevima radnog mjesta i slične su onima koje se nude u okviru Zajedničkog sistema Ujedinjenih nacija za zaposlene u opštim službama. Socijalno osiguranje će uključivati učešće u OEBS šemi životnog i invalidskog osiguranja.

USLOVI

Mogu se prijaviti državljani ili stalni stanovnici Crne Gore.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je poslati sljedeća dokumenta na hr-montenegro@odihr.pl:
– najnoviju biografiju na engleskom jeziku;
– svaki kandidat se može prijaviti za najviše 3 pozicije u odvojenim mejlovima;
– biografija za poziciju vozača mora da sadrži marku vozila, tip i godinu proizvodnje.

ROK ZA PRIJAVU:

Za administrativne pozicije 24.04.2023. godine;
za programske pozicije 28.04.2023. godine;
za regionalne pozicije 04.05.2023. godine.

Detaljnije na:

https://www.osce.org/odihr/elections/montenegro

hocu.ba

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi