Prijavite se za poziciju publiciste i pisca tekstova, SAD

opera nova

OBLAST:
Umjetnost
OPIS
U cilju upoznavanja publike sa djelovanjem organizacije, Opera Nova poziva strastvene ljubitelje umjetnosti da se prijave za poziciju publiciste i pisca tekstova, koji će buditi interesovanje publike i upoznavati istu sa modernim tokovima koji mijenjaju kulturološku scenu.
USLOVI
Da bi aplicirali, kandidati moraju imati prethodno radno iskustvo u istoj oblast ii visok nivo znanja engleskog jezika.
NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani kandidati se trebaju obratiti organizaciji putem sledećeg maila: mcdm1@verizon.net
ROK ZA PRIJAVU:
U toku.
Detaljnije na: www.operanova.net 
(mladiiinfo.me)