Prijavite se za program razmjene znanja

TheMuseumsLab poziva sve zainteresovane da se prijave za program razmjene znanja, čije će se programske aktivnosti odvijati od maja do novembra 2023. godine.

OBLAST:

umjetnost 

OPIS

TheMuseumsLab predstavlja pionirski program razmjene znanja za zajedničko učenje i kontinuirano obrazovanje o budućnosti muzeja u Africi i Evropi. Glavni cilj ka kome teži je izgradnja snažnih i trajnih mreža ne samo za promjene vezane za muzeje, već i davanje podrške za rješavanje hitnih pitanja kao što su socijalna pravda i klimatske promjene. Sastoji se od seminara (tri modula), rezidencijalnih boravaka u evropskim i afričkim partnerskim muzejima i projektne faze. Počinje se sa internetskom fazom (početak i modul 1), zatim ide faza prisutnosti (modul 2 u Berlinu u junu 2023.) i modul 3, koji podrazumijeva projektni rad u Addis Abebi u septembru 2023. godine.
Sam program je razvila Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD), koja pokriva sljedeće troškove, povezane sa programom:
– međunarodni i nacionalni transport;
– lokalni i javni prevoz;
– troškovi vize;
– zdravstveno osiguranje;
– smještaj;
– ulaznice (programski termini u okviru organizacije DAAD-a);
– dnevni džeparac.
Takođe će organizovati i rezervisati putovanja i smještaj vezane za program. 

USLOVI

Kako bi se prijavili za učešće u ovom program potrebno je da zadovoljite više uslova:
– najmanje dvije godine iskustva rada u muzejskom ili umjetničkom sektoru;
– diploma visokog obrazovanja u području umjetnosti, baštine i muzeja;
– biti fleksibilan, kreativan, inovativan, otvoren, sposoban;
– poznavanje engleskog jezika (nivo C1). 

ROK ZA PRIJAVU:

7. Novembar 2022.

Posljednji postovi