Prijavite se za TEC forum u Belgiji

OBLAST: Više oblasti
OPIS
Domaćin TEC foruma je Bureau International Jeunesse – belgijska nacionalna agencija, koja upotrebljava francuski jezik, a organizuje se u saradnji sa Resursnim centrom Evropskog korpusa solidarnosti, SALTO Obukom i saradnjom, Resursnim centrom SALTO za Istočnu Evropu i Kavkaz i Centrom za međunarodnu saradnju u obrazovanju – Češka Nacionalna agencija. To je događaj od puna tri radna dana planiran od 16. do 18. februara 2021. godine, s dolaskom 15. i odlaskom 19. februara 2021. Seminar je nastavak EVS foruma trenera organizovanih u Napulju 2018. i u Švajcarskoj 2014. godine.
Nacrti ciljeva događaja su:
• integrisati nove elemente povezane s programom Evropskog korpusa solidarnosti: lokalni uticaj, solidarnost, pripravništvo i radna mjesta u ciklusu učenja TEC-a
• stvoriti prostor za umrežavanje i uzajamnu podršku između predavača TEC-a koji pripadaju različitim zemljama/bazenima za obuku, tako da polaznici mogu razmjenjivati znanje, prakse i metode
• izgraditi zajedničko razumijevanje TEC obuke, programa Evropskog korpusa solidarnosti, i integrisati nove promjene u ciklus učenja
• istražiti izazove koji se odnose na uticaj Covida na aktivnosti TEC-a i potencijal i rizike daljinskih/online alternativa za obuku primijenjenih u posljednjim mjesecima
Forum će biti prilika za nastavak rasprava započetih tokom EVS foruma trenera 2018 i biće prostor za istraživanje mogućnosti i izazova programa Evropskog korpusa solidarnosti za trenere TEC-a. Forum će zahtijevati prethodnu pripremu i puno učestvovanje. Biće pokriveni troškovi smještaja i ishrane.
USLOVI
Svi se mogu prijaviti, a preporučuje se trenerima i osoblju nacionalnih agencija koji posebno prate TEC ciklus.
NAČIN PRIJAVE
Prije podnošenja zahtjeva, kontaktirajte nacionalnu službu države u kojoj prebivate da biste provjerili da li je uključena u ovaj konkretan projekat i da li je obavezna pokriti putne troškove. Prijave se vrše elektronski na linku: https://www.salto-youth.net/mysalto/login/…
ROK ZA PRIJAVU:
30. novembar 2020. godine
Detaljnije: https://www.salto-youth.net/…/tec-forum-2021.8836/…
(mladiinfo.me)