Prijavite se za Tsadra grant

Fondacija Tsadra je raspisala poziv za dobijanje grantova za sve zainteresovane kandidate širom svijeta.
OBLAST:
Pisanje eseja, istorija, filozofija i srodne oblasti.
Hocu.ba
OPIS
Fondacija Tsadra poziva na konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za pisanje eseja o istoriji, filozofiji i praksi povezanim sa učenjima budističke prirode i teorije tathagatagarbha u Tibetu. Grantovi mogu biti do dijve godine, uz fleksibilan vremenski okvir aktivnosti i napora grantova. Na primjer, osoba koja već ima pola radnog vremena na terenu može se prijaviti za grant. Osoba sa akademskim položajem može tokom ljeta pisati redovno radno vrijeme i širiti grant tokom dvije akademske godine. Kandidati će imati zvanje magistra nauka, doktora nauka, ABD ili značajne publikacije i iskustva sa tibetanskim budizmom. Nepovratna sredstva će biti ne manja od 35 000 USD za honorarno zaposlenje i ne više od 100 000 USD godišnje za puno radno vrijeme, srazmjerno iskustvu i kvalifikacijama prijavljenog. Primaoci bespovratnih sredstava postaće digitalno prebivalište za projekat Fondacije Tsadra i objaviće dobro istražene eseje i pomoći u izliječenju veb stranice projekta. O određenim temama eseja i broju priloga odlučivaće se u saradnji sa Fondacijom; konačni rezultati projekta biće razjašnjeni u pisanom obliku prije početka donacije.
USLOVI
Kandidati će se prijaviti pomoću pisanog primjerka za koji smatraju da najbolje predstavlja njihove vještine. Više od jednog uzorka pisanja je dobrodošlo, kao što su akademska publikacija i popularna publikacija, ali neće biti pregledano više od tri primjerka.
NAČIN PRIJAVE
Ukoliko želite da se prijavite neophodno je poslati CV zajedno sa motivacionim pismom u kojem ćete objasniti vaše interese za dobijanje granta i navesti makar jedan projekat ili istraživanje o kojem će se diskutovati u Tsadra timu. Treba priložiti i pisane primjerke, kao i pismo preporuke i poslati na mejl adresu: mperman@tsadra.org
ROK ZA PRIJAVU:
31. maj 2020. godine
Detaljnije: https://networks.h-net.org/…/call-applications-tsadra…