Prijavite se za TU Berlin President’s stipendiju

Ljetnji univerzitet TU Berlin će ponuditi jednu stipendiju izuzetnom kandidatu koji se prijavi za učešće u programu.

OBLAST: više oblasti

OPIS: Ljetnji univerzitet TU Berlin će ponuditi jednu stipendiju, stipendiju predsednika TU Berlin, izuzetnom kandidatu koji se prijavi za učešće u programu ljetnjeg univerziteta TU Berlin 2023. na kampusu. Predsjednička stipendija TU Berlin obezbjeđuje besplatnu školarinu, koju podržava TU Berlin. Ova stipendija će biti dodjeljena samo jednom kandidatu.

USLOVI: Da biste bili kvalifikovani, moraju biti ispunjena sljedeća tri kriterijuma:
– Morate biti trenutno upisani kao student u trenutku prijave;
– Morate da živite van Njemačke;
– Morate ispuniti uslove ljetnjeg univerziteta TU Berlin.
Od svih kandidata se traži da dobro poznaju engleski (B2, CEFR) i da imaju završenu najmanje jednu godinu univerziteta (ili mogu pokazati ekvivalentno radno iskustvo).

NAČIN PRIJAVE: Kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na sljedećem linku: https://www.tu.berlin/seite-existiert-nicht-mehr

Detaljnije: http://www.mladiinfo.eu/2022/12/12/tu-berlin-presidents-scholarship/

Preuzeto sa: mladiinfo.me

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“