Prijavite se za učešće u online kursu – Menadžment

Organizator online kursa na temu Menadžment-sticanje osnovnih vještina, Lawrence M. Miller, poziva zainteresovane kandidate da se prijave za učešće.
10 Online Learning Platforms To Help You Upskill At Home | Generation T
 OBLAST:
Menadžment
OPIS:
Tokom kursa, učesnici će naučiti osnovne tehnike menadžmenta. Dužina trajanja kursa je 11 sati.
USLOV:
Kandidati iz cijelog svijeta se mogu prijaviti za učešće. Neophodan je visok nivo znanja engleskog jezika.
NAČIN PRIJAVE:
Registracija i prijava je omogućena putem sledećeg linka: https://www.udemy.com/…/the-new-manager-managing…/…
ROK ZA PRIJAVU:
U toku
Detaljnije na: https://www.udemy.com/user/lawrencemmiller/
(mladiinfo.me)