Prilika za studente: Prijavite se na radionicu “Gender in Science”

Svi studenti ili asistenti koji pišu radove, seminare, završene teze mogu da se prijave na predavanje/radionicu: Gender In Science, koja će se održati 3. juna u 10:00 sati u Homework Hubu.

 

Prijavite se putem linka. https://docs.google.com/forms/d/1YX-LKN5OrxsccNVK9y61HiM-gq6NVtWJWItEjZOoGYQ/viewform?fbclid=IwAR2AdusG36f0_zYadkvmoJK3ADVlxXYhgoF5YB_a6Pz6mW734UA943EuJCY&edit_requested=true

U sklopu HUB biblioteke, Gender kutak Slovačke ambasade, svima je dostupna literatura, koja obuhvata različite sfere nauke, a kako je koristiti, naučit ćemo kako koristiti gender podatke, kako istražiti gender pojma neovisno o tematici istraživanja, primjeri sa evropskih univerziteta i još mnogo toga.

Udruženje za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija uz podršku Slovačke ambasade realizuje projekat u kojem se uspostavlja mali bibliotečki fond knjiga koje sadrže gender komponentu u različitim naučnim poljima.

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“