Priručnik: Hajde da pričamo o…

Omladinski centar Zdravo da ste izradio je priručnik Hajde da pričamo o… koji je namijenjen za edukaciju i informisanje mlađih adolescenata o reproduktivnom zdravlju i pravima.

Priručnik koji je pred vama dio je zajedničkog rada grupe mladih koji su posvetili vrijeme istraživanju i identifikovanju potreba svojih vršnjaka u vezi sa reproduktivnim zdravljem. Priručnik je rezultat projekta „Zdravlje u centru“, koji ima za cilj kreiranje edukativnog alata za rad sa djecom osnovnog školskog uzrasta. Grupa mladih, nakon što je prošla višednevnu edukaciju za vršnjačke edukatore, vrijeme je posvetila istraživanju tema i sadržaja, sa ciljem identifikovanja onih oblasti koje čine sastavni dio odrastanja djece i mladih.
Polazeći od dječijih prava, preko puberteta, emocija, samopoštovanja, trudnoće i kontracepcije, polno prenosivih infekcija, vršnjačkog nasilja, alkohola i drugih oblika ovisnosti, pa sve do sredstava za život priručnik objedinjuje teme koje obilježavaju određene periode odrastanja svakog pojedinca.
Cilj priručnika je da kroz rad u grupama i interaktivno učešće kod djece, osvijeste potrebu brige za svoje reproduktivno zdravlje, ali i zdravlje drugih, razviju osjećaj odgovornosti i da kroz neformalne oblike edukacije usvoje osnovna znanja, informacije i pravila ponašanja koja će omogućiti razvoj zdrave ličnosti.
Priručnik je sačinjen na način da ga mogu koristiti stručne osobe (učitelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi) ali uz odgovarajuću edukaciju i podršku i sami mladi kao vršnjački edukatori.
https://zdravodaste.org/download/hajde-da-pricamo-o/