Prva panoramska mapa u BiH za osobe sa oštećenjem vida

U okviru manifestacije “Ponos Cazina” kojom Cazin obilježava dan grada, predstavljene su i inicijative koje predvode građani, organizacije civilnog društva i institucije ove zajednice. Cilj manifestacije jeste da se istaknu ideje mladih ljudi.
Među njima je i inicijativa Snage lokalnog “Upoznaj moj grad” koju je predložila neformalna grupa okupljena oko Centra za razvoj inkluzivnih praksi u želji da u Cazinu organiziraju niz aktivnosti senzibilizirajući svijest o potrebama osoba s invaliditetom.
cazin panoramska mapa 2
U okviru ove akcije organizovane su 4 radionice, jedna predstava i dvije simulacije. Kroz akciju je započeta zagovaračka aktivnost usvajanja službenog dokumenta Gradskog vijeća kojim se prepoznaju interesi osoba sa invaliditetom u Cazinu. Od inicijative Snaga lokalnog su dobili podršku odo oko 5 000 KM, a realizovala se uz saradnju sa lokalnim partnerima.
Aktivnost kojem je, nedavno završena akcija je i postavljanje panoramske mape prilagođenu osobama sa oštećenjem vida. Panoramska mapa se nalazi u centru grada, a na mapi se nalaze obilježja užeg dijela Cazina sa obilježjima javnih ustanova, koje su obilježene Braillevim pismom, ali i legendom koja je taktilno pristupačna slijepim osobama.
Izvor: mladi.org

Posljednji postovi