Psihološka tema: Sve emocije služe nekoj svrsi, naučite upravljati njima

Postoji jedno pitanje koje se u psihoterapiji često postavlja:
“Što je to što sebi nedopuštate da osjećate?”

Često spriječavamo sebe da kažemo drugima što mislimo, želimo ili osjećamo povodom njihovog ophođenja prema nama.
Emocije koje bi smisleno trebale biti orjentisane prema spolja,prema drugima, ostaju u nama da nas remete i izazivaju razne psihološke probleme (depresija, psihosomatizacija,
osjećaj krivice..)
Sve emocije koje doživimo struje našim tijelom i pokreću određene procese.
Suština psihoterapije jeste razriješavanje unutrašnjih (emocionalnih,psiholoških) prepreka koje ometaju napredovanje i razvoj ličnih potencijala.
Osvijestivši svoje prepreke, razvijate nove mehanizme reagovanja na unutrašnju i spoljašnju realnost i usmjeravate sebe ka novim uspjesima i zadovoljstvima.
Kod osoba koje izbjegavaju emocije možemo primjetiti da se trude da izbjegnu svaki vid doživljaja i izražavanja svojih emocija. Nesvjesni svog emocionalnog stanja rijetko verbalizuju kako se osećaju i ne razmišljaju o tome. Imaju vrlo razvijene strategije i vještine izbjegavanja emocija, a kao posljedica takvog načina funkcionisanja javlja se nezadovoljstvo životom.
Glavni razlog zašto osobe izbjegavaju emocije leži u tome da im kontakt sa njima ugrožava doživljaj lične sigurnosti, sliku o sebi ili im donosi neprijatnosti koju ne mogu da tolerišu. Svako razumjevanje emocija zahtjeva jedan vid prilagođavanja na trenutnu neprijatnost. Razmišljanje i kontakt sa emocijama doživljava se kao neki vid prjetnje, pa osobe u želji da očuvaju unutrašnji “mir” izbjegava suočavanje sa svojim emocijama.

Govoreći sebi negativne stvari, vremenom osobe postaju programirani da u to negativno i vjeruju. Ako je dijalog koji vodi sa sobom pozitivan, biće programirani da vjeruju pozitivno.
Kod emocija je važno da ih PRIHVATITE, da RAZUMIJETE zašto su se one dogodile, da NAUČITE nešto iz njih i da NASTAVITE DALJE.
Jednom, kada postanete svjesni da nešto izbjegavate, možete se zapitati koje se emocije tamo skrivaju. Smirivanje doista pomaže kad je u pitanju shvaćanje onoga što osjećamo i šta se zapravo krije iza svega toga.
.
Zapitajte se: “Zašto radim to što radim, šta ja to sebi ne dopuštam da osjetim”
“Što je to što trenutno osjećam unutar sebe?”
Bez osuđivanja samoga sebe i otvorenog uma pokušajte identifikovati sve ono što pronađete, pokušajte pohvatati sve emocije koje uočite. Jednostavno vrednovanje tih emocija pomaže vam da se osjećate smirenije.
Preuzeto sa: https://svijetdnevno.com

Posljednji postovi