PULS MLADIH – NVO I civilni sektor u službi mladih (VIDEO)

Ujedinjene nacije u mnogim od svojih rezolucija i konvencija priznaju ulogu civilnog sektora u promociji razvoja društva, zaštite okoline i ljudskih prava, demokratije i dobrog upravljanja. Sektor nevladinih organizacija uključuje veliki broj ljudi koji su posvećeni ovim ciljevima. Obzirom da je u Bosni i Hercegovini razumijevanje funkcionisanja civilnog sektora još uvijek na niskom nivou želimo da ukažemo na značaj nevladinih organizacija.
Technology and the future of work - what do young people think? - Digital  Empowers
Više o ovome govore Danka Stakić, volonter u fondaciji zajednički put, Marina Krneta, predsjednica upravnog odbora Omladinskog savjeta Prijedor, Dragana Šušnjica, saradnik na projektima u Agenciji lokalne demokratije i Branko Ćulibrk iz centra za mlade „Kvart“
„Što se tiče ovih što imaju iskustva u nevladinim organizacijama, slažem se sa njima u potpunosti i preporučila bih ostalim mladim ljudima da se angažuju u vezi akcija koje se tiču nevladinih organizacija. Vezano za ove koji nemaju iskustva u nevladinim organizacijama preporučila bih im da poslušaju savjete svojih prijatelja i poznanika koji imaju iskustva u nevladinim organizacijama. Poruka za sve mlade bi bila da to rade za svoje lično dobro i za dobrobit svih nas. Taj angažman ništa ne košta, mogu samo nešto da nauče, a to im ne može odmoći“, prokomentarisala je Danka Stakić.
Marina Krneta, predsjednica upravnog odbora Omladinskog savjeta Prijedor navodi da su mladi izuzetno važna kategorija stanovništva jer se može reći da su oni nosioci promjena u društvu.
„Biti aktivan znači znati šta želiš u životu i na taj način direktno utičemo na lični razvoj kao i na razvoj svog grada i zajednice, takođe znači i sticanje novih znanja i vještina. Nevladine organizacije omladincima nude prvenstveno neki njihov zajednički poduhvat, sticanje novih znanja i vještina, timski rad i najbitnije od svega nudi im da ostave svoj pečat i lični doprinos u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa. Od 2012. sam uključena u rad nevladinog sektora, a počela sam upravo iz mjesta iz kojeg dolazim, a to su Brezičani“, ističe Marina.
„U toku ove godine imamo 4 projekta koja trenutno sprovodimo, a u prethodnom periodu smo realizovali radionice za mlade koje su konkretno bile za realizaciju i pisanje biznis plana, takođe smo imali radionice vezane za drugarstvo, za ekologiju i očuvanje životne sredine. Za neke aktivnosti su mladi više zainteresovani, za neke manje tako da što se tiče kulturnog turizma, razmjena, pozorišnih radionica koje smo realizovali imali smo veliki odziv mladih ljudi“ navela je Dragana Šušnjica,saradnik na projektima u Agenciji lokalne demokratije koja na području Prijedora posluje već 20 godina.
Branko Ćulibrk iz centra za mlade „Kvart” navodi da je njihovo polje rada i djelovanja socijalna pravda i da djeluju kroz nekoliko pravaca.
„Odaziv mladih je definitivno mogao biti veći i Centar “Kvart”, zbog specifičnosti svog rada nema možda tu atraktivnost u privlačenju mladih u svoje aktivnosti, a nude isključivo putovanja i neke seminare i kroz svoje programe rada trudimo se da uključujemo mlade, da ih animiramo, motivišemo i da budu dio promjene u društvu. Uglavnom je slučaj da mladi nisu motivisani jer ne vide dovoljno mogućnosti za neke promjene. Mladi trebaju da se uključe u nevladin sektor prije svega zbog tog širokog spektra mogućnosti, sticanja određenih znanja, vještina i sposobnosti i sa druge strane prilika da se putuje, da se upoznaju neki drugi krajevi Bosne i Hercegovine, a i šire.“
(freeradioprijedor.com)