Kviz o radikalizmu i procesu radikalizacije – Nivo 1