Radikalizam i proces radikalizacije

Radikalizam je izraz koji se u politici i političkoj teoriji označavaju pojedinci, pokreti i ideologije koji se zalažu za radikalnu promjenu društva ili beskompromisno ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Vrlo često se uz izraz radikalizam vezuje i izraz ekstremizam, ali se radikalni pojedinci i pokreti često sami nazivaju radikalima, ali nikada ekstremnima.
Fun fact: Radikalizam je također naziv za ogranak liberalne ideologije koja se razvila u 19. vijeku te imala bitan utjecaj na politiku nekih evropskih i latinoameričkih država.
Ne postoji univerzalno prihvaćena definicija radikalizacije. Prema tome, ovdje se ne može predstaviti definicija. Jedna od poteškoća u definisanju radikalizacije jeste značaj konteksta kako bi se utvrdilo šta se percipira kao radikalizacija. Prema tome, radikalizacija može značiti različite stvari različitim ljudima.
Radikalizacija ne predstavlja prijetnju društvu ukoliko nije povezana sa nasiljem ili drugim nezakonitim radnjama, poput potstrekavanja mržnje, kako se pravno definiše u skladu sa međunarodnim pravom ljudskih prava. Radikalizacija može zapravo biti snaga sa ciljem ostvarivanja korisne promjene. Na primjer, ljudi koji su se zalagali za ukidanje ropstva ili oni koji su zagovarali opšte pravo glasa su svojevremeno smatrani radikalnim, jer su stajali nasuprot preovladavajućih stavova u njihovim društvima. Teroristička radikalizacija je dinamičan proces kojim neka osoba bude dovedena u situaciju da prihvati terorističko nasilje kao moguće, možda čak i opravdano, djelovanje. Ne postoji jedinstven profil koji obuhvata sve teroriste, niti postoji jasno utvrđen put koji vodi pojedince ka terorizmu. Mogući pokretači terorističke radikalizacije su različiti i kompleksni i kombinuju se na jedinstven način u svakom pojedinačnom slučaju, profili izgrađeni na stereotipnim pretpostavkama zasnovanim na vjeroispovjesti, rasi, etničkoj pripadnosti, spolu, socio-ekonomskom statusu, itd. nisu samo diskriminatorni već su također i nedjelotvorni.
Provjeri svoje znanje! 
[os-widget path=”/emirkaramuji%C4%87/kviz-o-radikalizmu” of=”emirkaramuji%C4%87”]

Šta je to radikalizacija koja vodi terorizmu?

Radikalizacija koja vodi ka terorizmu je dinamičan proces tokom kojeg osoba bude dovedena u stanje da prihvati terorističko nasilje kao moguće, možda čak i opravdano, djelovanje. Ovo u konačnici ali ne i nužno može navesti ovu osobu da zastupa, podržava ili da se uključi u terorizam.

Šta je to samostalna i samoinicijativna teroristička radikalizacija?

Slučajevi kada se osobe radikaliziraju prema terorizmu uz minimalan stepen interakcije sa pojedincima koji aktivno nastoje da ih radikaliziraju. Ovi termini se povezuju sa pojavom takozvanih usamljenih terorista ili samonicijativaca, koji djeluju prema vlastitom nahođenju bez jasnih uputa izvana, podrške ili pripadnosti nekoj organizaciji.