Raise Your Voice – Neka se tvoj glas čuje: Istraživanje potreba, problema i stavova mladih u Tuzlanskom kantonu


Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Ekonomski institut Sarajevo rade na kreiranju Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020 – 2024. Obraćamo Ti se kao odgovornoj mladoj osobi da uzmeš aktivno učešće u izradi Strategije i na taj način unaprijediš svoj položaj i položaj drugih mladih ljudi u TK. Pred tobom se nalazi anketa koju smo kreirali sa ciljem analize potreba i problema sa kojima se suočavaš i koje želimo riješiti.
Iako je anketa obimna, sigurni smo da ćeš odvojiti 20 minuta svog vremena i popuniti anketu. Anketa je anonimna i prikupljeni podaci neće biti korišteni u druge svrhe, osim izrade Strategije. Nema tačnih i netačnih odgovora. Anketa je namijenjena osobama od 15 do 30 godina. Osjećaj se slobodnim/om da link na anketu podijeliš sa prijateljima i porodicom kako bismo dobili što više odgovora. Što više odgovora dobijemo, to će Strategija biti kvalitetnija.
Ukoliko želiš da sačuvaš odgovore na pitanja koja si odgovorio te da nastaviš s popunjavanjem ankete kasnije, koristi opciju “Resume Later”.
Ukoliko budeš imao tehničkih problema  s popunjavanjem ankete, problem možeš prijaviti na email adresu merima.cinjarevic@efsa.unsa.ba.
HVALA!
Anketa je anonimna i možete je ispuniti putem linka:http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/591815?lang=bs