Razvijaš softverska rješenja i aplikacije i želiš brz izlazak na tržište?

Razvijaš softverska rješenja i aplikacije i želiš brz izlazak na tržište?
Šta mogu dobiti?
Dobit ćeš kapital do 40.000 KM i podršku programerskog, marketing i prodajnog tima, kako bi se tvoje rješenje što prije našlo na tržištu.
Koliko traje selekcija?
Nakon što usaglasimo partnerstvo i vidove podrške, sredstava će biti operativna za 30 do 60 dana.
Ko se može prijaviti?
Registrovane kompanije i pojedinci koji pružaju informatičku ili logističku uslugu, spremni osnovati d.o.o. u BiH, u partnerstvu s Fondacijom Mozaik.
Je li moja ideja sigurna?
Garantujemo sigurnost svih ličnih podataka i informacija o ideji. Možemo potpisati i NDA prije nego otkriješ važnije informacije.
Prijavi se do 27.11.2020.
*Uložit ćemo u 5 biznisa, a prijave ćemo obrađivati kako pristižu!
(lonac.pro)