SALTO Participation & Information Resource Center zapošljava koordinatora za učešće mladih

Da li želite da radite u organizaciji koja ima za cilj da unaprijedi učešće u demokratskom životu širom Evrope? Kako naš tim raste i naše aktivnosti se šire na polja obrazovanja i obuke, SALTO Participation & Information Resource Center (SALTO PI) zapošljava koordinatora za učešće mladih koji će se pridružiti timu u Tallinnu, Estonija, od avgusta 2023.

 

Kako bi podržao učešće mladih u Evropi, glavna uloga SALTO PI je da pomogne mreži nacionalnih agencija (NA) da iskoristi jedinstveni potencijal programa EU za mlade Erasmus+ i European Solidarity Corps u podršci i manifestiranju osnaživanja mladih pružanjem iskustva učešća, podsticanje učešća mladih u građanskom i društvenom životu, uključivanje mladih u demokratske procese donošenja odluka i razvijanje kompetencija za učešće, kao i uključivanje mladih ljudi i donosilaca odluka u strukturirani dijalog.

Osnovni zadaci
 • Da podrži implementaciju ciljeva Strategije učešća mladih, Evropske strategije za unapređenje učešća mladih kroz programe Erasmus+ i Evropskog korpusa solidarnosti u oblasti mladih, kao i za razvoj sinergije između formalnih i neformalnih oblasti učenja kako bi se poboljšalo učešće mladih.
 • Podržati izgradnju kapaciteta NA da preuzmu svoju ulogu pojačivača učešća mladih, uključujući njihovu ulogu u razvoju kritičnih kompetencija za učešće i u dosezanju do ciljne publike.
 • Razviti stručnost i inicirati razmišljanje, diskusiju i njegovati svijest o evoluirajućim trendovima u participaciji mladih, kompetencijama za učešće, uključivanju mladih u demokratske procese donošenja odluka, razvoju politike oko participacije, itd.
 • Ponuditi nova i pametna rješenja NA, Evropskoj komisiji i programskim dionicima i ciljnim grupama, uključujući analize bogate podacima, kao i inovacije u pristupima i metodama za podsticanje učešća u demokratskom životu i razvoj kritičnih kompetencija potrebnih za njegov kvalitet.
 • Povezivanje i pružanje stručnosti i podrške Evropskoj komisiji za podizanje svijesti među zainteresiranim stranama o ciljevima i razvoju sinergije između EU obrazovanja i politike za mlade i programa Erasmus+ i Europskog korpusa solidarnosti.
 • Olakšati procese i organizirati događaje (offline i online) kako bi podržali postizanje ciljeva.

 

Radno iskustvo (uključujući volonterski rad)
 • Potrebno je najmanje četiri godine međunarodnog iskustva u strateškom planiranju projekata ili programa i upravljanju participacijom i građanskim angažmanom.
 • Poželjno je iskustvo u planiranju, upravljanju i vođenju transnacionalnih programa obuke, organizovanju konferencija i praćenju/analizi informacija i podataka.
 • Iskustvo u online i/ili terenskim/informativnim kampanjama i projektima je potrebno.
 • Potrebno je iskustvo u radu sa oblastima neformalnog učenja i omladinskog rada.

 

Jezik i obrazovanje

Potrebno je tečno poznavanje engleskog jezika (usmeno i pismeno); osnovno znanje estonskog je prednost. Kandidati treba da imaju višu univerzitetsku diplomu (magistarsku diplomu ili ekvivalentnu), po mogućnosti iz društvenih nauka.

 

Ono što nudimo
 • Rad u ambicioznom i dinamičnom timu posvećenom zajedničkom cilju, uključujući aktivan pristup razvoju tima, aktivnostima obuke i mogućnostima za lični i profesionalni razvoj.
 • Šansa da se razviju smislene aktivnosti i pravci zasnovani na opštim ciljevima i ciljevima SALTO PI.
 • Pogodnosti osmišljene za vašu dobrobit i zdravu ravnotežu između posla i privatnog života, na primjer, zdravstvene subvencije i zdravstveni dani; plata koja omogućava ugodan život u Estoniji.
 • Posvećenost stvaranju raznolikog i inkluzivnog radnog mjesta koje omogućava svima da se u potpunosti posvete poslu i pozitivno utiču na svijet.
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme do 31.12.2024.

 

Prijave

Pozivamo vas da do 2. jula 2023. podnesete svoju prijavu, uključujući svoj životopis, naglašavajući relevantnost vašeg iskustva i kompetencije za posao, te motivaciono pismo usmjereno na vašu viziju rada u SALTO Participation & Information Resource Centru.

NB! Sva dokumenta treba poslati preko RECRUR platforme za zapošljavanje estonskog odbora za obrazovanje i mlade.

 

Preuzeto: participationpol.eu

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi